Služby registra fyzických osôb

Register fyzických osôb  postupne  odbremeňuje obyvateľov  SR od byrokratickej povinnosti opakovane predkladať doklady o svojich údajoch

Znamená to, že svoje údaje predložíte úradu  iba raz a prostredníctvom registra sa sprístupnia pre ďalšie informačné systémy. Prostredníctvom registra sa teda vytvára súbor údajov o fyzickej osobe z ostatných  systémov verejnej správy. Týmto spôsobom sa aplikuje jeden zo základných princípov informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“.

Register fyzických osôb poskytuje niekoľko elektronických služieb aj  pre občanov. Využívať ich môžu držitelia aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom alebo aktivovaného elektronického dokladu o pobyte cudzinca.  Po prihlásení môže občan i cudzinec  získať údaje o svojom pobyte, o dokladoch evidovaných v agende MV SR /pas, občiansky preukaz.../ alebo o štátnom občianstve. Okrem toho si môže  prihlásený používateľ napríklad ľahko vyžiadať prehľad o svojich súdnych záznamoch  /rozvod, zákaz pobytu, obmedzenie právnej spôsobilosti a pod./ Stačí vyplniť položky elektronického formulára a požadované údaje sa zobrazia na obrazovke.

Všetky používateľské služby sú bezplatné. Nájdete ich v časti ŽIVOTNÉ UDALOSTI v kategórii Register fyzických osôb.


Publikované: 15. 12. 2015       Aktualizované: 28. 1. 2016

Temporary fix for WCM strange behavior