Register adries

Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska  - bez informácií o majiteľoch budov či pobytoch osôb.

Adresa je v tomto informačnom systéme súborom údajov, identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu, prípadne ďalších vstupov do budovy, ak im bolo určené orientačné číslo, a to aj na mape.

Môžete teda požiadať o podrobné údaje o adrese. Ak je už v informačnom systéme adresný bod ukazujúci vchod do budovy, jeho grafická prezentácia sa zobrazí na mape. Ďalšou zo služieb je overenie údajov o adrese.

Získať možno aj dataset, čiže súbor údajov o adresách obce alebo jej častí podľa vlastných zvolených kritérií, ktorý vám bude doručený v štruktúrovanej forme do elektronickej schránky. Pre využitie tejto služby je však potrebné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom.

Informačný systém je živá, neustále sa meniaca evidencia, preto sme pre používateľov sprístupnili aj službu na pripomienkovanie jeho kvality. Vaše návrhy správca registra - ministerstvo vnútra -  posúdi a zabezpečí úpravy. 

Elektronické služby registra adries nájdete do 1. júla 2015  ponuke ŽIVOTNÉ SITUÁCIE v časti REGISTER ADRIES.


Publikované: 26. 6. 2015       Aktualizované: 30. 6. 2015

Temporary fix for WCM strange behavior