Komunikujte s ohlasovňou pobytu cez naše e-služby

Elektronické služby Centrálnej ohlasovne kopírujú životné situácie, ktoré popri elektronickej forme samozrejme možno aj naďalej riešiť osobnou návštevou ohlasovne pobytu:

prihlásenie na trvalý pobyt na území SR do nehnuteľnosti alebo na obec, odhlásenie alebo zrušenie trvalého pobytu, prihlásenie a odhlásenie prechodného pobytu, ohlásenie pobytu v zahraničí či získanie potvrdenia o forme pobytu.  Ponuku  ministerstvo vnútra od júla 2015  rozšírilo o špecializované služby hlásenia trvalého či prechodného pobytu za inú osobu na základe splnomocnenia a tiež o možnosť podávať podnety na zrušenie oboch foriem pobytu.

Elektronické služby vám umožnia ohlasovacie povinnosti urobiť z pohodlia domova. Nato je však potrebné, aby ste boli držiteľom aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom.

Služby nájdete v ponuke ŽIVOTNÉ SITUÁCIE v kategórii POBYT.

 


Publikované: 17. 6. 2015       Aktualizované: 23. 7. 2015

Temporary fix for WCM strange behavior