Služby elektronickej matriky môžete využívať každý deň

Potvrdenia či výpisy z matričných kníh a ďalšie záležitosti, ktoré bolo potrebné riešiť osobnou návštevou matričného úradu, už môžete vybaviť aj elektronickou cestou.

 Všetky matričné e-služby vyžadujú prihlásenie a podpis zaručeným elektronickým podpisom. Na ich využívanie preto potrebujete elektronický občiansky preukaz s čipom. Po prihlásení môžete  požiadať tiež o  zmenu mena a priezviska či o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je potrebné nahlásiť pri rôznych životných udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny osobných údajov. 

Služby elektronickej matriky nájdete v časti ŽIVOTNÉ UDALOSTI v kategórii MATRIKA.


Publikované: 30. 9. 2015       Aktualizované: 30. 9. 2015

Temporary fix for WCM strange behavior