Evidenčné a informačné služby pre vozidlá

V ŽIVOTNÝCH UDALOSTIACH v kategóriách TECHNICKÉ PREUKAZY a VOZIDLÁ sú pre vás k dispozícii elektronické služby z oblasti dopravných evidencií.

Svoje záležitosti samozrejme môžete aj naďalej  riešiť osobnou návštevou dopravného inšpektorátu. Ak ste však držiteľmi elektronických dokladov, môžete tak urobiť z pohodlia domova a policajné pracoviská navštíviť len v nevyhnutných prípadoch pri preberaní dokladov alebo tabuliek k vozidlám.

Elektronické služby vám umožnia požiadať napríklad o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípade straty či odcudzenia. Za poplatok môžete požiadať o výmenu tabuliek buď s klasickým náhodne prideleným evidenčným číslom, ale aj voliteľným číslom podľa osobných preferencií, pričom v ponuke sú aj tabuľky z materiálu vyžarujúce svetlo. K dispozícii sú aj elektronické žiadosti o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia. 

Môžete tiež získať  podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení,  o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla. Ak ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, môžete požiadať o vygenerovanie právne záväzných dokumentov.

Pri niektorých informačných službách máte možnosť  realizovať služby aj ako neprihlásený používateľ. Po vložení elektronického osvedčenia o evidencii vozidla do čítačky čipových kariet sa dostanete k údajom z elektronického dokladu a tiež si môžete overiť, či doklad o vozidle nie je v evidencii vedený ako stratený či odcudzený.

Ďalšie možností ponúkajú elektronické služby Národnej evidencie vozidiel. Pre svoje záležitosti si môžete dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte, elektronicky vykonať zmenu v evidencii či požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom.

S použitím ďalších  informačných služieb môžete získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných udalostiach vykonaných s vozidlom.

 


Publikované: 25. 3. 2015       Aktualizované: 24. 9. 2015

Temporary fix for WCM strange behavior