Využívajte možnosti elektronického občianskeho preukazu

Od 1. júla 2015 ministerstvo vnútra pre držiteľov elektronických občianskych preukazov s čipom rozširuje ponuku o niekoľko ďalších špecializovaných e-služieb súvisiacich s týmto dokladom.

Ak zmeníte trvalý pobyt a už máte vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom, ktorý aj aktívne využívate pri elektronických službách, o nový doklad s novou adresou po presťahovaní môžete požiadať cez internet. Nie je teda potrebné ísť osobne na políciu, stačí použiť e-službu: fotografiu, podpis a ďalšie osobné údaje totiž môže polícia čerpať zo svojich informačných systémov, v ktorých figurujú od momentu požiadania o elektronický doklad. Nový doklad si síce kvôli kontrole budete musieť ísť na políciu zobrať osobne, avšak môžete si vybrať, na ktoré pracovisko dokladov a evidencií vám ho doručia.

Rovnako si cestu na políciu môžete ušetriť pri strate alebo odcudzení dokladu. Urobíte tak pomocou e-služby, avšak opäť len v prípade, že váš občiansky preukaz naozaj využívate elektronickým spôsobom. V takom prípade totiž sú v informačnom systéme MV SR k dispozícii vaše kontakty ako e-mail či telefónne číslo a predovšetkým tzv. diskrétny údaj. Práve diskrétny údaj uvediete pri nahlasovaní straty či krádeže elektronického dokladu. Ak totiž doklad nemáte, nemáte sa ani čím prihlásiť. Kontakty a diskrétny údaj môžete kedykoľvek zmeniť či aktualizovať na to určenou e-službou modifikácia kontaktných údajov.

Ďalšie doplnkové e-služby môžete využiť, ak sa z hocijakého dôvodu rozhodnete zrušiť prihlasovanie elektronickým občianskym preukazom s čipom -  urobíte tak pomocou e-služby cez internet. Rovnakým spôsobom si môžete overiť, aké certifikáty máte pre svoj elektronický doklad vydaný: autentifikačný, šifrovací či kvalifikovaný určený  pre autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom /ZEP/. Certifikáty môžete v prípade potreby tiež elektronicky zrušiť. Opätovne obnoviť si ich však môžete bezplatne len osobnou návštevou pracoviska dokladov a evidencií.

Aktivujte si elektronický občiansky preukaz s čipom. Využívaním e-služieb prispievate k efektívnemu fungovaniu štátnej správy a znižovaniu nákladov. Navyše sami ušetríte – správne poplatky za e-služby, pri ktorých sa vyžaduje použitie ZEP, sa vám znížia o polovicu, najviac však do výšky 70 eur.

O elektronický občiansky preukaz s čipom možno požiadať na ktoromkoľvek pracovisku oddelenia dokladov PZ. V prípade, že platnosť doterajšieho klasického občianskeho preukazu bez čipu je menej ako 180 dní, nový elekronický doklad vám vydajú bezplatne. V opačnom prípade za jeho vydanie zaplatíte 4,50 €. Správny poplatok zaplatíte v platobnom kiosku na pracovisku.

Všetky služby nájdete v ponuke ŽIVOTNÉ UDALOSTI v časti DOKLADY.


Publikované: 17. 10. 2013       Aktualizované: 25. 9. 2015

Temporary fix for WCM strange behavior