Vyhlásenie o prístupnosti

Technické informácie

Stránka spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webových stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť.

 

Stránka je optimalizovaná pre nasledovné prehliadače:

  • Internet Explorer 7+
  • Mozilla Firefox 3.6+
  • Chrome 8+
  • Opera 10+

 


Publikované: 22. 10. 2012       Aktualizované: 10. 12. 2013

Temporary fix for WCM strange behavior