Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries z RA

Overiť si údaje viacerých adries môžete cez elektronickú službu. Touto službou získate podrobné údaje adries a zároveň, ak je na adrese evidovaný adresný bod, sprístupní sa Vám jeho grafická prezentácia na mape.

 

Základné informácie k tejto elektronickej službe.  

 

Temporary fix for WCM strange behavior