Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries s adresným bodom z RA

Overiť si údaje viacerých adries môžete cez elektronickú službu. Touto službou získate podrobné údaje adries a ku každej adrese aj adresný bod v súradniciach x,y a jeho grafickú prezentáciu na mape.

 

Základné informácie k tejto elektronickej službe.  

 

Temporary fix for WCM strange behavior