Životné udalosti

Životné udalosti spojené so službami verejnej správy pre fyzickú osobu môžete riešiť buď návštevou úradu alebo využitím elektronických služieb. V ľavom menu si nájdete vami riešenú situáciu a k nej základné informácie s prechodom na príslušný formulár elektronickej služby, pokiaľ takáto služba je k dispozícii.

Katalóg elektronických služieb je portál s prehľadným usporiadaním služieb bez informačných textov tak, ako je to v sekcii Životné udalosti... na tomto portáli. Užívatelia služieb znalí zákona a postupov, ktoré treba dodržať pre vyriešenie určitej životnej udalosti, sa budú môcť priamo dostať do relevantných interaktívnych formulárov služieb cez voľbu Katalóg služieb v pravom hornom rohu stránky.

V katalógu je možné sa orientovať podľa zoznamu uvedenom v Informačných systémoch s dostupnými elektronickými službami.  

Temporary fix for WCM strange behavior