Ministerstvo vnútra SR a jeho projekty v rámci OPIS

Ministerstvo vnútra SR realizuje celkovo 13 projektov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Referenčné registre dodávané MV SR v rámci projektov OPIS predstavujú jeden z kľúčových a základných pilierov potrebných pre kvalitné fungovanie eGovernment služieb.

V súčasnosti pracujeme na týchto projektoch OPIS:

 • Informačný systém Registra fyzických osôb (IS RFO)
 • Elektronická identifikačná karta (eID)
 • Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla (ES OoEV)
 • Elektronické služby centrálnej ohlasovne (ES CO)
 • Informačný systém Registra adries (IS RA)
 • Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ES NEV)
 • Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2 (ES NEV2)
 • Centrálny informačný systém matrík (CISMA)
 • Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO)
 • Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru (ESISPZ)
 • Rozšírenie projektu  Elektronické služby  informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru (R ESISPZ)
 • Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (ES VPBOM)
 • Elektronický archív MV SR (EA MV SR)

 

 


Publikované: 17. 12. 2013       Aktualizované: 14. 10. 2016

Temporary fix for WCM strange behavior