Zoznamy pripojených ohlasovní a matrík

Ohlasovne SR  /zip, 0,16 MiB/

Ohlasovne SR /pdf 1,27 MiB/

Matriky SR /pdf, 0,59 MiB/

 

Temporary fix for WCM strange behavior