Občiansky preukaz s čipom

Občianske preukazy s čipom - tzv. elektronické identifikačné karty /eID/ vydáva Slovenská republika od decembra 2013. . Elektronický kontaktný čip na polykarbonátovej eID karte je bezpečným úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám, pretože spĺňa požiadavky pre bezpečnú autentifikáciu a jednoznačnú identifikáciu osoby v elektronických informačných systémoch.  

Bezpečnosť údajov uložených v kontaktnom čipe chránia bezpečnostné mechanizmy a tiež  bezpečnostný osobný kód /BOK/BOK je kombináciou šiestich číslic, slúži  na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii.  

Vzor občianskeho preukazu s čipomObčan, ktorý v čase podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu nedovŕšil 65. rok veku, si BOK  zvolí pri podaní žiadosti; ostatní občania si môžu BOK zvoliť aj neskôr na oddelení dokladov. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony zvolí BOK jeho opatrovník.

BOK je možné kedykoľvek zmeniť. Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní, odblokovať ho je možné len na pracovisku oddelení  dokladov a evidencií OR PZ.

Pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom odporúčame požiadať pracovisko oddelenia dokladov o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu /ZEP/.  Môžete tak  urobiť kedykoľvek neskôr, teda nielen pri prevzatí občianskeho preukazuVydanie  certifikátu s platnosťou na 5 rokov je bezplatné.

ZEP teda nie je možné získať, je možné ho len vytvoriť.
Na vytvorenie ZEP pomocou eID karty sú potrebné v nej uložené kryptografické kľúče a kvalifikovaný certifikát. Podmienkou je mať nainštalované softvérové vybavenie  pre prácu s eID kartou a čítačku čipových kariet kompatibilnú s eID kartou.

 

Temporary fix for WCM strange behavior