O katalógu elektronických služieb a možnosti jeho využitia

Katalóg elektronických služieb je portál s prehľadným usporiadaním služieb bez informačných textov tak, ako je to v sekcii Životné udalosti... na tomto portáli. Užívatelia služieb znalí zákona a postupov, ktoré treba dodržať pre vyriešenie určitej životnej udalosti, sa budú môcť priamo dostať do relevantných interaktívnych formulárov služieb.

V katalógu je možné sa orientovať podľa agiend, ktoré už majú vypublikované elektronické služby.

Temporary fix for WCM strange behavior