E-služby ohlasovne - tvorba a zneplatňovanie splnomocnení

Používateľská príručka elektronických služieb Centrálnej ohlasovne „Splnomocnenia k hláseniu pobytu“


Publikované: 24. 7. 2015       Aktualizované: 24. 7. 2015

Temporary fix for WCM strange behavior