Dokumenty

Tlačivo plnomocenstva - Súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu

Tlačivo plnomocenstva - Súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu

E-služby elektronického archívu Slovenska

E-služby elektronického archívu Slovenska

E-služby národnej evidencie vozidiel, časť 2

Používateľská príručka elektronických služieb národnej evidencii vozidiel, časť 2

E-služba cudzinci

E-služba cudzinci

Poučenie ubytovateľa a oprávnenej osoby

Poučenie ubytovateľa a oprávnenej osoby

E-služby registra fyzických osôb

Používateľská príručka elektronických služieb registra fyzických osôb

E-služby matriky

Používateľská príručka elektronických služieb

Zoznam matrík

Zoznam matrík

Zákon o matrikách

Zákon o matrikách

E-služby ohlasovne - tvorba a zneplatňovanie splnomocnení

Používateľská príručka elektronických služieb Centrálnej ohlasovne „Splnomocnenia k hláseniu pobytu“

«    1  2    »
Temporary fix for WCM strange behavior